Στην τελική ευθεία για την εφαρμογή του rebalancing MSCI και FTSE

Την εβδομάδα αυτή πέραν του ότι είναι η τελευταία εβδομάδα που οι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες ανακοινώνουν αποτελέσματα 1ου
τριμήνου, μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για την εφαρμογή των
αποφάσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της αναθεώρησης των δεικτών MSCI
και FTSE, ενώ σήμερα είναι και η καθιερωμένη τριμηνιαία αναθεώρηση από
τους δείκτες STOXX.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της CITI, από την ημέρα ανακοίνωσης της
αναθέωρησης του MSCI (14 Μαΐου)  για τον τίτλο των ΕΛΠΕ οπότε και
αποφασίστηκε η διαγραφή του από τον δείκτη MSCI Greece η οποία θα
πραγματοποιηθεί από το πέρας των συναλλαγών της Παρασκευής,
αναμένονται εκροές κεφαλαίων 30,43 εκατ. δολάρια (3,74 εκατ. μετοχές),
για τον τίτλο του ΤΙΤΑΝΑ όπου το free float μειώνεται στον δείκτη
εκροές 6,92 εκατ. δολάρια (232,994 χιλιάδες μετοχές), για την EUROBANK
(η οποία έχει ήδη αντικαταστήσει τον τίτλο των ΕΛΠΕ) αναμένονται
εισροές ύψους  172,40 εκατ. δολάρια (353,31 εκατ. μετοχές), για την
ΕΤΕ εισροές 205,40 εκατ. δολάρια (59,94 εκατ. μετοχές) και τέλος για
τα ΦΦΓΚΡΠ ανεβαίνει το free float και αναμένονται εισροές 4,3 εκατ.
δολάρια (132,033 μετοχές).


CAPITAL