ΕΧΑΕ: Από Μ. Πέμπτη η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. του ελληνικού ομολόγου

Πηγή:www.capital.gr

Από την Μ. Πέμπτη 17/4/2014 εισάγεται στο Χ.Α. το Ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν της από 14/4/2014 έγκρισης της ΕΧΑΕ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 3.000.000 τεμάχια Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,75%, και εκδόσεως 17/4/2014.