ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Διενέργεια Επενδυτικών Ενημερώσεων (roadshow)
με σκοπό την Έκδοση Ομολόγου Κυρίου Χρέους
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει τον προγραμματισμό συναντήσεων με
επενδυτές χρέους (fixed income investors) σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές πόλεις
(roadshow), την προσεχή εβδομάδα. Σε συνέχεια του Roadshow θα
αποφασιστεί η έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους, μέσω δημόσιας προσφοράς
στις διεθνείς αγορές, και σε συνάρτηση με τις συνθήκες αγοράς.
Η διαρκής βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και η ισχυρή
θέση της Τράπεζας Πειραιώς, επιτρέπουν το σχεδιασμό
επαναδραστηριοποίησης στις αγορές ομολόγων για την άντληση ρευστότητας,
επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και της
Τράπεζας Πειραιώς.
Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην εκ νέου πρόσβαση στις αγορές (debt
capital markets), έπειτα από διάστημα 5 ετών, διαφοροποιώντας περαιτέρω
τις πηγές άντλησης ρευστότητάς της, επιβεβαιώνοντας το θεσμικό της ρόλο
στην Ελληνική Οικονομία.
Σύμβουλοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche
Bank, Goldman Sachs και HSBC.
Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014