Γ. Προβόπουλος: Την ερχόμενη εβδομάδα τα αποτελέσματα των stress tests

Πηγή:www.capital.gr


Την ερχόμενη εβδομάδα η Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα των stress test, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Προβόπουλος στο πλαίσιο ομιλίας του κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσης της κεντρικής Αρχής. Ο κ. Προβόπουλος τόνισε ότι η ΤτΕ έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία με μία συντηρητική προσέγγιση, ενώ μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στελέχη της τράπεζας θα ενημερώνουν τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικας για τις λεπτομέρειες της άσκησης.

Επίσης, ζήτησε να μην επιδεινωθεί το κοινωνικοπολιτικό κλίμα από αντιπαραθέσεις και πόλωση καθώς προκαλούν κινδύνους και αβεβαιότητες. Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι είναι ανώφελο και επικίνδυνο αδύναμες και μη βιώσιμες επιχειρήσεις και κορεσμένοι κλάδοι να αφεθούν να λειτουργούν με όρους του παρελθόντος.

Ο κεντρικός τραπεζίτης επεσήμανε ότι το 2014 είναι η πρώτη χρονιά ανάκαμψης. Επίσης, υπογράμμισε ότι είναι υγιές και ανθεκτικό το τραπεζικό σύστημα της χώρας και ότι είναι ασφαλείς οι καταθέσεις.

Επιπλέον, τόνισε ότι απαιτείται ολοκληρωμένη εθνική πολιτική για την έξοδο από την κρίση, καθώς και το γεγονός ότι απαιτείται νέο μοντέλο ανάπτυξης.

Για την οικονομία ανέφερε ότι είναι ισχυρή ένδειξη διατηρήσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής η συνεπής υλοποίηση του Προϋπολογισμού του 2014. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται αποφασιστικότητα και συνέπεια στην εφαρμογή του προγράμματος σταθεροποίησης.

Επίσης, επέμεινε στη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής για την διατήρηση και την διεύρυνση του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Τόνισε ταυτόχρονα ότι πρέπει χωρίς καθυστέρηση να πάμε στο νέο μοντέλο ανάπτυξης.

Ως βασικές προτεραιότητες ανέδειξε:

•  το χαμηλό γραφειοκρατικό κόστος για τις επιχειρήσεις,
•  τον αποτελεσματικό δημόσιος τομέα και
•  ένα σταθερό και ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο

Απαιτείται εκ βάθρων ανασυγκρότηση του κράτους, θεσμικός εκσυγχρονισμός σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η απονομή της δικαιοσύνης ανέφερε. Πρόσθεσε ότι απαιτείται η διαμόρφωση ενός φορολογικού συστήματος, σταθερού και φιλικού προς την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την εργασία, αλλά αυστηρό απέναντι στη φοροδιαφυγή.

Τράπεζες

Το τραπεζικό σύστημα είναι μοχλός για την αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τομέα επισήμανε ο Διοικητής. Πρόσθεσε ότι το τραπεζικό σύστημα οφείλει να πρωτοστατήσει, στηρίζοντας αποτελεσματικά την αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τομέα της οικονομίας και ότι οι τράπεζες οφείλουν να συμβάλουν στη δημιουργία του νέου υποδείγματος βιώσιμης ανάπτυξης.

Επισήμανε ότι οι νέες πιστώσεις πρέπει να δοθούν σε δυναμικές επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας και προοπτικές ανάπτυξης. Μάλιστα ανέφερε ότι είναι ανώφελο και επικίνδυνο αδύναμες και μη βιώσιμες επιχειρήσεις και κορεσμένοι κλάδοι να αφεθούν να λειτουργούν με όρους του παρελθόντος.

Ανέδειξε σε μεγάλη πρόκληση «να μετατρέψουμε την υπό εξέλιξη σταθεροποίηση σε δυναμική ανάπτυξη πάνω σε στέρεες βάσεις», ενώ επεσήμανε ότι η βελτίωση των μακροοικονομικών δεδομένων θα επιτρέψει τη σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.

Ανέφερε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος και η Πολιτεία διασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Εκτίμησε ότι η Τραπεζική Ένωση θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.